Selectati limba dorita

CUM CITEȘTI PE FAȚA FIECĂREI PERSOANE STRUCTURA PSIHICĂ ȘI DESTINUL EI

Oare avem mai multe suflete?
Ei da, de ce vă miraţi, fiecare corp al nostru are propriul suflet.

Vă reamintesc că avem 6 corpuri, fiecare având propriul său suflet:

* Natura inferioară formată din:

 • corpul fizic 
 • corpul astral
 • corpul mental, 
* şi natura superioară formată din:
 • corpul cauzal 
 • corpul budic
 • corpul atmic. 
De ce nu am amintit de al şaptelea? Pentru că nu aveţi tangeţă cu el cât timp trăiţi pe pământ.

Corpul este forma, conţinutul, iar sufletul reprezintă energia care îl animă. Cele două sunt inseparabile. Natura însăşi, Cosmosul, reprezintă un corp, corpul lui Dumnezeu, şi el are un suflet, Sufletul Universal. Toate aceste lucruri sunt clare şi limpezi.

Când ne merge rău, dăm vina pe atacuri energetice sau de altă natură, dar uităm că avem la îndemâna rugăciunea "Împărate ceresc", pe care ar trebui să o repetăm zilnic, poate chiar de 9 ori, adică de câte trei ori pentru fiecare corp: fizic, astral şi mental. Ea sună cam aşa:Împărate Ceresc

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Mărire Ţie, Dumnezeul nostru, mărire ţie. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti. 
Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.


Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (De trei ori).

Mărire tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. (De trei ori).


Mărire tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Prin această rugăciune cerem purificarea tuturor sufletelor noastre, adică a celor 6 suflete.

Fiecărui corp, respectiv suflet, îi e specifică o activitate şi o trăire.

Cele trei activităţi fundamentale prin care omul se caracterizează sunt: gândul (care are ca instrument intelectul), sentimentul (care are ca instrument inima), şi acţiunea (care are ca instrument corpul fizic).
Să nu credeţi că numai corpul fizic este construit din materie: inima şi intelectul şi sunt şi ele instrumente materiale, numai că materia lor este mult mai subtilă decât cea a corpului fizic.

Fiinţa noastră este deci constituită din trei corpuri (şi putem spune chiar trei suflete) care îi compun eul inferior şi care trebuie să se unească într-o bună zi cu eul superior, format din alte trei corpuri (respectiv alte trei suflete).

Cuplul inimă-intelect este o repetiţie, în plan inferior, a cuplului suflet-spirit. Intelectul şi spiritul sunt principii masculine, în timp ce inima şi sufletul sunt principii feminine. Din uniunea celor două cupluri: inimă-intelect şi suflet-spirit se nasc copii: uniunea dintre inimă-intelect determină faptele în planul fizic, în timp ce uniunea suflet-spirit determină faptele din planul divin.

Toate experienţele fericite sau nefericite pe care le trăim de-a lungul vieţii au în realitate un singur scop: acela de a ne permite să ne regăsim.

În momentul în care cele două părţi, inferioară şi superioară, ajung să fuzioneze, înseamnă că Cerul şi pământul se unesc în fiinţa noastră în împlinire, în belşug şi bucurie.

Totuşi, analizând mai în profunzime cele patru principii, ne putem explica de ce, atunci când nu se supun sufletului - care reprezintă iubirea divină, şi spiritului - care reprezintă înţelepciunea divină, inima şi intelectul nu reuşesc să facă decât rele. Atunci când se vor dezvolta pe calea iubirii şi a înţelepciunii, inima şi intelectul vor deveni fii şi fiice ale Domnului, dar deocamdată ele nu sunt decât nişte servitori ai Domnului. În clipa în care inima şi intelectul vor îndeplini voinţa divină, adică vor acţiona după iubire şi înţelepciune, vor deveni fii şi fiice ale Domnului, dar atât timp cât nu vor asculta şi vor fi cuprinse de îndoieli, de suspiciuni, de nelinişti sau de revoltă, nu vor fi fii şi fiice ale Domnului, ci numai ale omului.

Dacă intelectul nu este purificat de lumina spiritului, el cade pradă orgoliului. Dacă inima nu este purificată de căldura sufletului, ea se lasă pradă dezordinilor şi pasiunilor. Şi tocmai în acest lucru constă greşeala pe care au făcut-o oamenii, aceea de a întrerupe comunicarea între regiunile inferioare, ale inimii şi intelectului, şi regiunile superioare, ale sufletului şi spiritului. Fără această legătură, inima şi intelectul vor fi răvăşite, ameţite. Un singur lucru le-ar mai putea salva, acela de a-şi regăsi stăpânii şi de a le sluji ca adevăraţi servitori. Atunci, inima va deveni canalul sufletului şi iubirea divină se va revărsa prin ea, iar intelectul va deveni receptacolul inteligenţei divine, iar spiritul se va manifesta prin el.

"Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău". 

Prin aceste cuvinte, Iisus subînţelegea că toate facultăţile omului trebuie puse în serviciul Divinităţii. Dar cum?


Maestrul Peter Deunov spunea:
"Trebuie să aveţi inima curată precum cristalul, intelectul luminos ca soarele, sufletul larg ca universul, spiritul puternic ca al Domnului şi unit cu Domnul."

Toate acestea înseamnă că trebuie să-l iubim pe Dumnezeu cu puritatea inimii, cu lumina intelectului, cu imensitatea sufletului şi cu forţa spiritului nostru.
Inima trebuie să ne fie pură, adică trebuie să renunţăm la sentimentele egoiste, la toate dorinţele şi pasiunile care o transformă într-o mlaştină, o tulbură, împiedicând-o să reflecteze Cerul.

Intelectul trebuie să fie luminos pentru a lumina drumul.

Sufletul trebuie să fie larg. Iubirea este aceea care dilată sufletul. Atunci când veţi fi plini de iubire, vă veţi simţi capabili să îmbrăţişaţi întreg universul.

Spiritul devine puternic atunci când se leagă de Creator, deoarece adevărata forţă ne vine de la Sursa Divină.

Din păcate, aceste facultăţi care ar trebui puse în slujba Domnului, ajung în serviciul altor oameni şi entităţi şi atunci suntem pierduţi.Inima, intelectul, sufletul şi spiritul trăiesc împreună în aceeaşi casă - corpul fizic. Fiecare lucrează în felul său asupra corpului fizic, adică asupra casei comune, deci şi asupra organelor şi funcţiilor lor şi deopotrivă asupra chipului. Atunci când cineva începe să se îngraşe, înseamnă că în cazul lui inima este predominantă, fiindcă inima nu face decât să adune. Dacă slăbeşte, înseamnă că predomină intelectul, ceea ce în anumite cazuri poate fi util, dar în altele nu. Pe vremuri, moda era mai degrabă să fii gras, dar acum este în vogă să fii slab. Există câte un pericol în fiecare tendinţă. Acela cu inimă mare are tendinţa de îngrăşare, este bine dispus, jovial, magnetic. În sinea sa, inima este aceea care conduce şi este impetuoasă. Uneori acest exces antrenează însă lenea. Accela care se îngraşă nu mai vrea să meargă, nici să facă vreun efort, nu mai este dornic să încerce experienţe noi, deoarece inima sa nu îi mai permite.

Atunci când intelectul domină, slăbim. Intelectul este legat de electricitate, ale cărei vibraţii respingătoare alungă moleculele materiei, provocând slăbirea. 
Remediul împotriva îngrăşării îl constituie exerciţiul gândirii. 
În concluzie, gândiţi ceva mai mult şi veţi slăbi! 
Iar acela care e prea slab şi vrea să se îngraşe, să dea de lucru inimii sale, să devină mai calm, mai milos, mai primitor. 
Gândirea şi inima trebuie să lucreze cu aceeaşi intensitate pentru a exista un echilibru. 
Nu este bine ca inima sau intelectul să domine, mai ales intelectul, fiindcă el are tăria să suprime tot şi nu va mai rămâne nimic, nici bunătate, nici dreptate, nici cinste, nici milă divină, nici suflet, nici recunoasterea existenţei Divinităţii. Intelectul îl sărăceşte şi îl secătuieşte pe om.

Acum înţelegeţi de ce s-a spus: "Fericiţi sunt cei săraci cu duhul şi a lor va fi Împărăţia Cerurilor"?!?

Aceste dezechilibre (sau poate echilibre) ale celor patru principii ale fiinţei umane: inima, intelectul, sufletul şi spiritul, se pot vedea şi pe chipul persoanelor. Lor le corespund următoarele părţi ale corpului fizic:

 • inima - gura
 • intelectul - nasul
 • sufletul - ochii
 • spiritul - fruntea.


Inima se ocupă de gură, forma gurii noastre fiind un rezultat al bunei sau proastei funcţionări a inimii noastre şi a sentimentelor noastre. Gura ne descoperă calităţile inimii. Ea este o imagine vizibilă a ei, în timp ce inima stă ascunsă.

Intelectul lucrează asupra nasului, sau dacă doriţi, el este modelul invizibil după care nasul este construit. În funcţie de lungimea sa, de poziţia sa înaltă sau joasă plasată pe chip, de forma sa ascuţită sau rotundă, de culoare, etc... se pot cunoaşte particularităţile intelectuale ale unei persoane.

Sufletul se ocupă de ochi: după felul ochilor şi al privirii se pot defini toate forţele sau slăbiciunile unui suflet.

Spiritul lucrează pe frunte: fruntea este cea care ne descoperă nobleţea, puterea, calităţile înalte ale spiritului sau, dimpotrivă, viciile care îl împiedică să se exprime.

Ochii şi gura, zămislite de către suflet şi inimă, sunt două elemente feminine. Fruntea şi nasul, formate de către spirit şi intelect, sunt două elemente masculine. Principiile masculin şi feminin fiind legate, trebuie să existe şi copii. Pentru inimă şi intelect (gura şi nasul) - copilul este bărbia, iar pentru suflet şi spirit (ochii şi fruntea) - copilul este partea superioară a craniului.

Bărbia - copilul inimii şi al intelectului, ne dezvăluie voinţa, rezistenţa unei fiinţe, capacitatea acesteia de a acţiona în planul fizic, iar partea superioară a craniului - copilul sufletului şi al spiritului, exprimă capacitatea de împlinire a voinţei divine, perseverenţa către un ideal divin.

Cele patru fenomene esenţiale studiate în fizică: căldura, lumina, magnetismul şi electricitatea au o legătură foarte mare cu gura, cu nasul, cu ochii şi cu fruntea.
Gura este legată de căldură, nasul de electricitate, ochii de magnetism iar fruntea de lumină.

Dar... uneori gura nu exprimă nimic bun pentru că inima este rece. Dacă cineva şi-a adăugat silicon sau acid hialuronic în buze ca să devină mai generoase, nu înseamnă că inima i-a devenit mai caldă. Cu siguranță ea a rămas la fel de rece ca înainte.

Dacă nasul devine prea electric, înseamnă că proprietarul său hrăneşte în intelectul său gânduri care îl fac nervos şi coleric: când electricitatea există din belşug, aşa cum se spune, "încep să sară scânteile!" O altă expresie, "i-a sărit muştarul", dovedeşte cu prisosinţă relaţia existentă între nervozitate şi nas. După nas, putem cunoaşte forţele electrice care acţionează asupra unei persoane. Dacă nasul e proeminent pe chip (persoana are nasul mare), înseamnă că persoana respectivă este autoritară şi are tendinţa de a-şi impune opiniile sale altora.

Ochii indică magnetismul. Nu trebuie să privim semenii decât cu calm, cu blândeţe, fără insistenţă. Uneori se poate întâmpla ca ochii să devină electrici şi nasul magnetic, dar acest lucru este bun. Privirea trebuie să rămână liniştită, plină de bunătate, dar între nişte limite, fiindcă dacă rămâne prea tandră, toţi aceia pe care îi veţi privi vor începe să vă urmărească. Desigur că, cei care aruncă priviri urâte altor semeni, sunt persoane dereglate care se agaţă de magnetismul altora pentru a se hrăni, putând fi vampiri magnetici sau energetici.

Fruntea este legată de lumină. Dacă fruntea devine calmă în loc să rămână luminoasă, rece, ne îmbolnăvim. Dar între căldură şi lumină există o bună legătură: dacă vă gîndiţi cu înţelepciune, cu îngăduinţă, gura voastră va pronunţa cuvinte calde, care vor reîncălzi şi vor reanima inimile.

Există deci pe chipul nostru semne revelatoare: bărbia, gura, nasul, ochii, etc., care prin formă şi culoare, prin emanaţii, ne descoperă calităţile şi defectele. Totul stă scris pe chipul nostru şi poate fi citit cu uşurinţă.Să privim acum problema şi din alt unghi.

Când copilul este foarte mic, el se exprimă prin mişcări, dar cum el nu posedă încă voinţă să se conducă sau să se stăpânească, bărbia sa nu este nici dezvoltată, nici formată. 

Când creşte, el începe să trăiască prin sentimente, emoţii şi dorinţe de tot felul (gura). Ajuns la vârsta adultă, el începe să judece, să discearnă (nasul). Mai târziu, el începe să înmulţească tot ceea ce este bun şi util în viaţă, el lucrează cu sufletul său (ochii). În sfârşit, la bătrâneţe, el trăieşte în spirit, judecă şi trage concluziile asupra tuturor întâmplărilor din propria-i viaţă.

Deci putem înţelege care va fi destinul omului după forma gurii sale, a nasului, a ochilor sau a frunţii sale.

Dacă cineva posedă o gură, un nas şi nişte ochi încântători, dar o frunte neexpresivă, înseamnă că în primele trei perioade ale vieţii va dezvolta calităţi bune pe care le va pune în aplicare, dar la bătrâneţe el se va exprima cu egoism, cu duritate şi cinism, ajungând chiar să nege existenţa lui Dumnezeu. Există exemple în acest sens. Dacă fruntea nu este clădită după legile spiritului, la vârsta maturităţii se poate distruge tot ceea ce s-a construit cu multă migală înainte.

Dacă o persoană are bărbia, gura şi nasul prost zămislite, ochii ceva mai bine iar fruntea foarte frumoasă, aces fapt dovedeşte că, în copilărie şi adolescenţă, la fel ca şi la maturitate, ea va duce o viaţă mediocră, dezordonată chiar, dar care se va schimba către bătrâneţe sub influenţa unor elemente mai înalte,mai spirituale.

Bogăţiile care se găsesc pe frunte nu se vor manifesta decât mult mai târziu, către sfârşitul vieţii. Observaţi ce frunte are Iisus în poza de mai sus (cea apropiată de realitate) !!!Dar omul nu poate exista decât hrănindu-se (starea solidă i-o cere), bând (starea lichidă, fiind format din 70% apă), respirând (starea gazoasă care alimentează atomii cu elementele chimice necesare) şi absorbind căldura (starea plasmatică).

În activităţile noastre zilnice, starea solidă este reprezentată prin faptele noastre, sentimentele caracterizează starea lichidă, gîndurile -starea gazoasă, iar starea plasmatică caracterizează activităţile sufletului şi ale spiritului. Fiecăreia dintre aceste stări legată de cele patru elemente, îi corespund în natură fenomene particulare:

 • pentru starea solidă - cutremurele de pământ,
 • pentru starea lichidă - furtunile şi inundaţiile,
 • pentru starea gazoasă - uraganele, furtunile şi taifunurile,
 • pentru starea plasmatică - incendiile. 
Regăsim toate aceste "accidente" în viaţa noastră, când suntem expuşi fie fizic, fie simbolic, încercărilor şi probelor pământului, ale apei, aerului şi focului.

Mişcările scoarţei terestre, furtunile, uraganele şi incendiile ne sunt trimise ca să verificăm ceea ce am înţeles din lucrarea pe care trebuie să o facem cu trupul nostru fizic, cu inima, cu intelectul, cu sufletul şi spiritul nostru. Numai cu preţul acestei lucrări vor veni în lumea oamenilor bucuria, fericirea şi libertatea. Dacă fiecare ar continua să vorbească despre fericire şi pace rămânând neschimbat în lucrarea sa interioară, nimic nu se va modifica.

Pacea nu se va instala în lume decât mulţumită unor fiinţe care lucrează sincer asupra lor însele. Acela care îşi instalează pacea în el însuşi, între diferitele elemente ale propriei fiinţe, va lucra într-adevăr pentru pace. În vremurile noastre există dezacorduri îngrozitoare între toate aceste elemente iar războiul exterior nu este decât consecinţa războiului interior.


S-a spus: "Construiţi-vă locuinţa pe stâncă". Stânca reprezintă o bază solidă. Cine este această stâncă? Puritatea este pentru inimă, înţelepciunea pentru intelect, iubirea pentru suflet şi adevărul pentru spirit.


Încercaţi să fiţi în legătură cu forţele binelui, ale luminii. Ele vă vor ajuta să faceţi lucrarea pentru care aţi venit în această viaţă în corp material astfel încât să nu vă pierdeţi pe drumul înapoi, la întoarcere, si să vă rătăciţi de tot .

Dar acela care doreşte să aibă succes în planul spiritual, are puţine şanse de reuşită dacă eforturile sale nu sunt susţinute de iubire către ceva superior, mai nobil, mai frumos. Numai această iubire îl va ajuta să învingă. Nu trebuie să vă bazaţi numai pe propriile voastre forţe, pe voinţa voastră. Voinţa este aliata iubirii. Dacă nu iubiţi un lucru, nu veţi avea nicio dorinţă să munciţi ca să îl realizaţi. Veţi fi forţaţi, şi când sunteţi forţaţi nimic nu merge aşa cum ar trebui. Dar dacă iubiţi, voinţa este acolo pentru a vă îndemna să căutaţi şi să găsiţi ceea ce iubiţi. Trebuie să aveţi deci o legătură cu entităţile celeste, să vă asociaţi cu ele, ca prieteni, fiindcă odată ce voinţa se sprijină pe iubire, pe adevărata iubire, pe iubirea sublimă, ea va fi prima care va împiedica forţele negative să acţioneze.

Pentru a atrage forţele luminii în planul material, faceţi această rugăciune zilnic, ba chiar de trei ori. Astfel, ghidaţi, totul vă va fi mult mai uşor.


Rugăciunea către forțele binelui

☆☆☆


Dumnezeule,
Fă ca puterile binelui să fie puse în mișcare
pentru a transforma lumea.
Fie ca forțele binelui în formă
de iubire, lumină și puritate,
să fie puse în mişcare pentru a eradica răul,
astfel încât Împărăția lui Dumnezeu 
și dreptatea Lui
să poată veni pe pământ, fără întârziere,
și Epoca de Aur să domnească printre oameni.
Amin. Așa să fie !

(de 3 ori)


Învăţaţi deci să cultivaţi zilnic iubirea pentru frumuseţea divină, pentru Dumnezeu. Această iubire este singura care vă va susţine voinţa şi vă va ajuta să deveniţi învingători.

 NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU !Dacă spuneţi că: "Nu există Dumnezeu!", este adevărat, pentru că în voi nu există Dumnezeu, pentru că voi spuneţi că nu există, deci ați simțit că nu sunteți în legătură cu El. Dacă spuneţi:"Nu cred în existenţa sufletului", ei bine şi asta e adevărat, pentru că dacă aţi avea un suflet, aţi simţi. Din moment ce îi negaţi existenţa, înseamnă că nu îl aveţi. Totul este adevărat, întotdeauna, existenţa ca şi non-existenţa, aceasta depinzând doar de locul în care vă plasaţi. 
Iisus a vorbit exact în acest sens când a spus:
"Să-ţi fie dat după credinţa ta!"


Pornind de la ideea că aceeaşi structură se regăseşte în toată creaţia - cu mici diferenţe în funcţie de domeniu - regăsim mereu aceeaşi diviziune în trei: formă, conţinut, sens, sau: corp, suflet, spirit.

Luaţi un ou. Da, un ou! Oul vă poate explica totul. De aceea oul este un simbol important în tradiţia iniţiatică: el reprezintă imaginea universului. Deschideţi-l! Ce vedeţi? Gălbenuşul- care conţine germenele vieţii, albuşul- adică albumina, şi în sfârşit coaja. Gălbenuşul este spiritul, albuşul este sufletul iar coaja este corpul. Deci germenele este în centru, albul la mijoc iar coaja la periferie. Celula este la rândul ei construită conform aceleiaşi scheme: toate celulele au un nucleu, citoplasmă şi membrană. Când un ou se sparge, viaţa se scurge. Asemenea cojii, corpul are menirea să ocrotească viaţa, adică sufletul şi spiritul. Când corpul este distrus, viaţa din el dispare, iar sufletul şi spiritul îl părăsesc. Având în vedere această analogie, puteţi înţelege de ce în unele tradiţii, cum ar fi cea spaniolă sau mexicană, oul este folosit pentru purificarea naturii noastre inferioare, adică a celor trei corpuri: fizic, astral şi mental, şi a celor trei suflete corespondente. Curăţirea aurei e similară la ei cu termenul de "limpia".Iată cum facem această curăţire (limpia) cu ajutorul oului:

Atunci când utilizați oul, este esențial să-l treceţi prin aura persoanei (sau a animalului) și peste corp, pentru identificarea zonelor specifice, dacă este necesar, care să permită oului să absoarbă ca un burete energia negativă. Se va realiza astfel transferul de negativitate de la corp la ou.
Gândiți-vă la acest lucru şi atunci când ați cumpărat ouă ... pentru că, chiar și atunci când nu sunt utilizate într-o sesiune de curățare, ouăle pot prelua vibraţii negative! De preferat ar fi ca, odată ajunşi cu ele acasă, să le ştergeţi cu un şerveţel sau cârpă umezită în apă şi apoi să le ungeţi cu puţin ulei.

Auto-curățarea cu ajutorul unui ou !

Pentru a efectua o curățare cu ou a propriei tale persoane, ai la îndemână două modalități prin care poţi face acest lucru: fie în combinație cu o baie spirituală, fie de la sine.

1. Folosiţi un ou proaspăt. Se spală oul într-o baie de apă sărată și suc de lămâie înainte de a începe.

2. Respirați adânc și relaxați-vă. Faceţi o rugăciune către orice putere mare pe care o doriți. Rugaţi-o să vă acorde asistența și binecuvântarea ei. Imaginați-vă oul ca fiind atins de prezența acelei mari puteri divine în care credeţi.

3. Țineți oul în mâna dominantă și începeţi frecarea cu el peste corp. (Poți fie să atingi corpul, fie să-l ții la câțiva milimetri deasupra suprafeței).

4. Începe de la cap, apoi lucrează în jos la ochi, gât, zona inimii, a umerilor, pe partea stângă (sau dreapta), apoi brațul stâng și atinge şi palma.

5. Comută la mâna dreaptă (sau stângă), freacă brațul și atinge palma. Apoi comută înapoi.

6. Lucrează cu oul apoi jos, la tors, la buric, la zona inghinală, în jos pe fiecare picior, oprindu-te la picioare jos după ce atingi tălpile.

7. Dacă aveți o anumită zonă dureroasă sau afectată în vreun fel, țineți oul acolo timp de câteva minute.

8. "Sigilează" apoi aura curăţată cu un ulei protector, cum ar fi cel de bergamotă, pin, lemn de santal sau vetiver. (Se diluează ulei esenţial în ulei de măsline și se freacă tot corpul).

9. Acum puteţi să faceți o baie de curățare. Aruncați oul prin spargere în toaletă și apoi aruncaţi cojile undeva. Apoi turnaţi o ceașcă de sare și suc de lămâie jos în toaletă. Sau aruncaţi oul într-un canal sau râu unde curge apă. Sau poţi să faci acest lucru în apropierea unui copac aflat în afara proprietăţii tale.

10. Dacă faceţi o baie de curățare, lăsaţi oul în cadă în timpul băii ca să se înmoaie. Lăsați-l să absoarbă cât mai multă energie negativă și între timp relaxați-vă.

11. Când ați terminat cu baia de curățare, urmați paşii 8 și 9.

Câteva sfaturi suplimentare:

§ Țineți oul la baza capului, în locul în care craniul întâlneşte coloana vertebrală. Aceasta este una dintre zonele noastre receptive. Energia tinde să intre aici. Acest lucru va ajuta la eliminarea oricăror atașamente puternice.

§ Gândiți-vă la ou ca fiind un mănunchi de frunze de salvie care "mătură" prin aură. Undele de energie negativă sunt ca nişte paraziţi și acest lucru va permite oului să le scoată!

§ Dormi cu un ou sub pat, fie pus într-o cană de apă, fie într-un bol de nisip. Oul va absorbi energia negativă din aură, dar şi din cameră, în timp ce dormi. Acest lucru poate ajuta la fel de bine la prevenirea coşmarurilor. Aruncați oul la fiecare câteva zile!

§ Se poate sparge oul într-un bol de apă, după ce ați făcut curățarea inițială şi fiţi atenţi la forma pe care o ia. Asigurați-vă că aţi lăsat albuşul şi gălbenuşul de ou să se stabilizeze în apă. Puteţi determina acum modul în care oul s-a descurcat la curățare, după formele pe care le-a luat în apă. (La fel ca şi citirea în frunze de ceai sau în cafea).

§ Dacă apar multe bule și globuleţe, înseamnă că energia a fost absorbită. Acest lucru este tipic.

§ Şirurile de caractere pot însemna că o energie mai deliberată a fost trasă afară din aură.

§ Punctele negre sau sângele înseamnă că ceva important a fost tras afară din aură sau că boala a fost eliminată. În acest caz, se repetă tot procesul din nou.

§ În cazul în care apar fisuri în ou, se repetă procesul și va trebui să te concentrezi cu preponderenţă pe zona corpului unde s-a spart oul.

§ Să nu te blochezi la faza asta! Tot ce contează este actul de frecare a oului peste corpul şi apoi aruncarea sa ...

Aplicaţi tehnica din nou dacă simțiți că aveți nevoie de mai multe rezultate. Când o să fiţi în regulă, o să simţiţi asta.

Vedeţi bine, nu avem nevoie doar de hrană solidă de bună calitate, ci şi de o energie bună. Partea cea mai brută a hranei are ca scop formarea şi consolidarea scheletului corpului fizic în procesul nutriţiei, în timp ce sufletul acestei hrane pătrunde în sângele care circulă prin organism pentru a-l însufleţi. Există mereu acelaşi principiu: sângele este acela care hrăneşte, adică lichidul, sufletul. Dar spiritul unde se află? Sistemul digestiv - sistemele circulator şi respirator - sistemul nervos, iată corpul, sufletul şi spiritul ! Sângele este acela care hrăneşte, alimentează. De aceea, când omul îşi purifică organismul, el îşi purifică şi sângele, adică sufletul, şi activitatea spiritului devine astfel foarte intensă şi se manifestă din plin.

Vedeţi, totul are sens...

Eu sper ca aceste căi şi tehnici să vă fie utile în practica spirituală! Vă urez drum drept spre LUMINĂ!


S E R E N A

Sursa de inspiratie: Omraam Mikhael Aivanhov - Editura Prosveta şi internetMax's concept.

© Copyright 2016 MAX'S CONCEPT

Un comentariu: