Selectati limba dorita

CE ESTE ILUMINAREA. REVELATII DESPRE BOLI SI SANATATESă nu uităm niciodată cele două porunci lăsate de Iisus Hristos:
 1. Să-L iubim pe Dumnezeu tatăl mai presus de orice.
 2. Să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine.

IIuminarea înseamnă a fi plin de lumină. IIuminarea este un proces fără sfârşit. Cu cât poţi atrage mai multă lumină, cu atât vei primi mai multă.
IIuminarea este în acelaşi timp o călătorie, dar şi o destinaţie. Călătoria oferă posibilitatea de a experimenta destinaţia, care este un moment plin de lumină în timp. În starea de iluminare, simţi valuri de iubire inundându-te şi pulsând în fiecare celulă, pe măsură ce bucuria izbucneşte din interior, asemenea unei cascade. Este o stare de beatitudine specifică copilului. Dar, în timp ce starea de beatitudine a copilului se datorează necunoaşterii, starea iluminatului se manifestă după ce cunoaşterea a avut loc. Aceasta este Realitatea Supremă. Deci Realitatea Supremă este cea în care te pierzi pe tine însuţi în iubire.

Un iluminat nu ar pretinde niciodată că este iluminat. Cei iluminaţi ştiu că această cale este o călătorie fără sfârşit.
Adevăraţii iluminaţi sunt liberi şi sunt în slujba lui Dumnezeu Tatăl, a Creaţiei Divine, a Universului. Ei nu sunt constituiţi în vreo castă sau ordin şi nu urmăresc niciun scop anume. Ei sunt centraţi pe conştiinţa universală.

I-lumina-rea.
Înţelepciunea străveche ne spune că cele patru atribute demonstrate de iluminaţi sunt:
 1. Discernământul.
 2. Lipsa dorinţei.
 3. Buna purtare.
 4. Iubirea.
 1.  Discernământul. În acest context, discernământul înseamnă exercitarea judecăţii, prin păstrarea unei relaţii detaşate cu indivizii şi evenimentele. Înseamnă să ai discernământ şi să te porţi astfel încât mai degrabă să acţionezi, decât să reacţionezi, şi în acelaşi timp să păstrezi o distanţă suficientă faţă de persoane şi întâmplări, ca şi când tu ai fi un simplu spectator, pentru a te putea comporta aşa cum alegi să o faci şi nu dintr-o reacţie negândită şi emoţională.
 2. Lipsa dorinţei. Acest lucru înseamnă, pentru iluminaţi, depăşirea inetereselor "mele" şi cufundarea în interesele "noastre". Trebuie să ne degrevăm de programele personale pentru a accesa o perspectivă mai amplă şi pentru a ne bucura apoi de recompensele ulterioare care vin doar dintr-o non-căutare activă.
 3. Buna purtare. Se referă aici la felul în care ne folosim fiecare gând, emoţie, cuvânt şi acţiune, iar dacă urmăm exemplu unui Maestru, vom înţelege cu uşurinţă dacă reuşim sau nu să dăm dovadă de bună purtare.
 4. Iubirea. Iubirea este fundamentul tuturor calităţilor, iar fiecare nivel al iluminării este pur şi simplu un alt plan ce poate fi folosit ca poziţie avantajoasă pentru niveluri mai înalte de evoluţie. Se spune că iubirea magnetizată este creatorul tuturor lucrurilor manifestate şi, având în vedere că acesta este un sistem solar de raze secundare, atunci Iubirea-Înţelepciunea îl reprezintă, cel puţin în acest sistem solar, pe Dumnezeu. 
IIuminarea reprezintă ţelul multora care studiază ezoterismul, însă acesta este un termen relativ.  

Calităţile iluminării sunt: echilibru, relaxare, a fi în prezent, a te bucura de cooperarea Universului care se aranjează în avantajul nostru. 

Dar cum putem obţine această iluminare?
Nu este nevoie de un procedeu anume. Uneori se întâmplă instantaneu. În această situaţie, poate veni ca un şoc, însă procedeul ne ajută să ne pregătim. Dacă deveniţi conştienţi, viaţa voastră devine actuală şi anume deveniţi conştienţi de centrul vostru interior care este direct legat de restul Universului - legătura dintre personalitate şi esenţa voastră divină. 
Odată dobândită starea de iluminare, creierul se dilată şi începe să raţioneze cuantic. Din acest stadiu nu te vei mai putea întoarce niciodată înapoi la starea anterioară.

Dar ce este acest centru interior? Sutra ne învaţă că este buricul nostru, centrul cercului superior creat de energia Kundalini şi cercul inferior al respiraţiei profunde care ne coboară centrii capului şi inimii. Noi ne naştem cu centrul buricului, care e zona de concentrare a artelor marţiale, a Tai Chi şi a Falun Gong. Ne activăm centrul inimii prin iubire şi centrul minţii prin educaţie, lectură, studiu. Centrul buricului este cel mai adesea ignorat, motiv pentru care echilibrul energiei Kundalini nu este utilizat. Japonezii numesc acest centru HARA, prin urmare hara-kiri înseamnă a ucide acest centru. 
Centrul este primul simbol, cercul este al doilea, iar triunghiul este al treilea. A fi centrat reprezintă calea şi nu scopul. Când ne iluminăm, nu mai există centru. Centrul tău este întreg Universul.
Unirea cu esenţa noastră divină a fost descrisă ca: centrul tău este pretutindeni, sau nicăieri.

Când suntem centraţi şi ne construim suficientă putere personală, centrul va exploda. Centrarea ne concentrează energia şi nu o lasă să se risipească. Aceasta este paralela ezoterică cu explozia singularităţii în originea bazată pe big-bang a universului fizic.
Explozia şi rezultatul pot fi observate, însă nu şi povestite. Nu putem exprima rezultatul, ci numai metoda folosită.

Aşadar, metoda poate fi explicată, dar nu este şi descrierea rezultatului. După ce stăpânim centrarea, trăirea unei vieţi impecabile reprezintă cheia acumulării de putere personală în permanentă creştere.

Noi trăim la suprafaţa fiinţei noastre, la graniţă. Simţurile reprezintă cercul, iar conştiinţa centrul. Obiectele se află după graniţă, simţurile între, iar conştiinţa se află înăuntru. De la nivelul simţurilor vă puteţi mişca în orice direcţie. Nirvana şi lumea obiectelor se află la aceeaşi distanţă depărtare. Este firesc ca simţurile să se deplaseze în afară, pentru a putea satisface nevoile vieţii. 

Atunci de ce ar trebui să ne întoarcem în interior?
Primul motiv este moartea, cunoaşterea şi acceptarea ei, al doilea este descoperirea misiunii pe care o avem în viaţă şi, al treilea, amplificarea experienţelor vieţii şi dobândirea cunoaşterii în urma experienţelor avute. 
Experienţele sunt exclusiv personale. De asemenea, fiecare experienţă a explorării centrului este unică.

Buddha nu discuta despre Dumnezeu tocmai din acest motiv. Fiecare profet a relatat rezultate diferite, însă cu toţii au afirmat că ceea ce spun nu este ceea ce au simţit: Isus, Buddha, Krishna, Lao Tsu, Mohamed.
Unii iluminaţi au trăit experienţe de mediumuri cu adevărat fascinante.
Astfel, Jakob Lorber şi Gottfried Mayerhofer, susţin că Iisus ne-a transmis prin ei unele informaţii legate de boli şi sănătate, precum şi de cauzele profunde ale tuturor bolilor şi suferinţelor. 

Redăm câteva dintre aceste revelaţii mai jos.

 • De dragul sufletului său, nu întotdeauna este bine ca o fiinţă umană să beneficieze de un corp perfect sănătos, căci atunci când trupul este prea sănătos, el devine prea uşor excitabil în faţa plăcerilor lumeşti. Sufletul este mult mai predispus în acest caz să-şi satisfacă aceste plăceri, decât în cazul când corpul este bolnav şi slăbit. De aceea, se poate spune, metaforic vorbind, că boala este un fel de păzitor al porţii care duce către viaţa interioară a sufletului. Eu nu doresc nimănui să treacă prin această perioadă de încercare pe Pământ, a liberului său arbitru într-un trup bolnav. Devreme însă ce oamenii nu mai respectă sfaturile pe care li le-am dat de multă vreme, conform iubirii şi ordinii mele, încălcându-le cu consecvenţă, se poate spune că ei înşişi sunt creatorii bolilor ce le lovesc trupurile şi sufletele. Dumnezeu nu îşi poate schimba ordinea care permite existenţa tuturor lucrurilor, numai de dragul orbirii şi neglijenţei oamenilor. Numai pentru că oamenii fac dovada unei prostii atât de mari, Dumnezeu nu va crea niciodată un suflet într-un corp insensibil, care să nu mai resimtă povara consecinţelor propriilor lor fapte.
 • Dacă oamenii nu şi-ar mai întoarce niciodată faţa de la Dumnezeu, ei nu ar mai suferi de boli şi de sărăcie. Astfel, dacă voi şi descendenţii voştri vă veţi păstra întodeauna credinţa, acţionând în acord cu învăţăturile mele, nu veţi avea niciodată de suferit , iar bolile trupului nu vă vor slăbi niciodată sufletul, umplându-l de teamă. De altfel bolile nu sunt niciodată altceva decât consecinţele amare ale neascultării poruncilor pe care vi le-am dat şi pe care vi le-am explicat cu atâta claritate.
 •  După ce l-am vindecat pe infirmul din Ierusalim, care a aşteptat 38 de ani vindecarea, eu i-am spus: "Du-te şi nu mai păcătui, căci altfel ţi se vor întâmpla nenorociri încă şi mai mari." Într-adevăr, guta de care suferea era consecinţa numeroaselor sale păcate anterioare. La fel s-au petrecut lucrurile în toate situaţiile în care am vindecat bolnavi. Dacă nu s-ar fi îmbolnăvit din cauza păcatelor lor, sufletele lor nu ar mai fi avut nicio speranţă de a fi salvate. Bolile lor grele i-au trezit din amorţeală şi le-au arătat felul în care îi răsplăteşte lumea exterioară pe cei care i se închină. Boala i-a ajutat să-şi piardă iubirea pentru lumea exterioară şi să tânjască după o mântuire cât mai rapidă. Sufletele lor au devenit astfel  mai libere, iar vindecarea trupească s-a putut produce la momentul potrivit. Prin boală, le-am salvat sufletul.
 • Cred că aţi înţeles deja că orice păcat împotriva legilor mele primordiale se traduce prin boală, adică printr-un dezechilibru la nivelul ordinii juste. Acest dezechilibru poate fi provocat de propria vinovăţie, dar şi de vinovăţia altor persoane, şi are drept consecinţă anumite schimbări condiţionale şi voluntare în structura organică a fiinţelor. Căci din această perspectivă, a fi bolnav înseamnă ieşirea din ordinea primordială şi intrarea cu alte fiinţe sau obiecte, dând astfel naştere unor schimbări necesare.
Înţelegând cauzele spirituale profunde ale bolilor, putem găsi ca soluţie terapeutică schimbarea atitudinii greşite care a generat boala. 
Recomandări terapeutice cu caracter general:
 1. Să-L iubim pe Dumnezeu Tatăl mai presus de orice altceva şi să credem cu tărie în El, să ne iubim semenii, să ne iubim pe noi înşine, să ne rugăm zilnic. Astfel dezvoltăm toleranţa, acceptarea, încrederea, înţelegerea faptului că voinţa divină este în spatele a tot ce se întâmplă, ne eliberăm de teamă, de agresivitate. Trebuie să înţelegem că situaţia noastră actuală şi confortul nostru se datorează muncii altor oameni de pe planetă, atât generaţiilor care au trăit până acum aici şi au construit această civilizaţie, cât şi celor care trăiesc în prezent şi de munca cărora te bucuri prin folosirea obiectelor pe care ei le-au confecţionat, a serviciilor oferite de ei ţie, a împărtăşirii cunoştinţelor dobândite de ei, de orice natură ar fi ele, a înțelepciunii lor, etc. Aşadar, mulţumeşte-le în gând de fiecare dată şi iubeşte-i pe toţi semenii tăi, pentru că existenţa ta li se datorează în parte şi lor. Fără semenii noştri nu am avea aceeaşi viaţă, de aceeaşi calitate şi nici acelaşi confort. Fiecare om are un talent unic în lume, ştie să facă ceva cum nimeni altcineva nu mai poate face atât de bine. Important e să-şi descopere talentul cu care a fost înzestrat şi să-l pună în slujba Creaţiei Divine, din care toţi oamenii facem parte. De aceea trebuie să-ţi iubeşti semenii ca pe tine însuţi.
 2. Să cultivăm modestia, răbdarea, cumpătarea, puritatea, echilibrul în tot ceea ce facem. Să avem o alimentaţie echilibrată, armonioasă, evitând excesele şi chiar să postim în anumite zile. Astfel putem depăşi orgoliile exacerbate, trufia, aroganţa, egocentrismul, megalomania, excesele, exagerările de orice gen, extremismul, şovinismul, rasismul, naţionalismul, dar şi problemele de ordin digestiv.
 3. Să relaţionăm armonios cu toţi oamenii, mental, afectiv, emoţional, căci ei sunt tot copiii lui Dumnezeu Tatăl.
 4. Să încercăm să ne autocunoaştem cât mai bine, pentru a ne înţelege părţile pozitive şi cele negative. Ne putem astfel privi cu mai multă luciditate, să conştientizăm, pe cât posibil, rostul sau menirea vieţii noastre: cine suntem, de unde venim, încotro mergem.
 5. Să trăim cât mai conştienţi în momentul prezent, singura dimensiune reală şi palpabilă a timpului în care putem acţiona, detaşându-ne de trecutul fericit sau dureros, de regrete, de nostalgii excesive, aşteptând cu răbdare şi încredere viitorul, fără a face din viitorul ipotetic un scop în sine. 
 6. Să îmbinăm armonios preocupările materiale cu cele spirituale, fără a absolutiza pe vreuna dintre ele. Fiecare îşi are rolul său important şi, dacă exagerăm într-o direcţie, riscăm să ne producem mari prejudicii prin dezechilibrele create.  
 7. Să cultivăm altruismul, bunăvoinţa, generozitatea, să evităm să facem rău dacă nu putem face bine. Să înţelegem că, în afară de Dumnezeu, totul este efemer.PUTERI VINDECĂTOARE
Cura solară
Toate puterile vindecătoare îşi au originea în lumina solară, care trezeşte prin radiaţia ei efectele vitalizante ale aerului, apei şi celorlalte elemente naturiste.
Potrivit învăţăturilor spirituale, toate bolile sunt provocate de anumite slăbiciuni ale sufletului uman. Întrucât toate puterile sufletului sunt conţinute de spiritele pure ale soarelui, nu este dificil ca sufletul să preia toate elementele de care are nevoie pentru a-şi restabili echilibrul la nivelul nervilor spirituali, iar apoi la nivelul nervilor fizici şi ai sângelui. 

Remediile solare sunt foarte concentrate. Prin administrarea lor, energiile acumulate în ele operează direct asupra elementelor sufletului uman, fortificându-le. Odată cu ajutorul primit pe această cale, sufletul începe imediat procesul de vindecare fizică, conducând în cel mai scurt timp, dacă sunt respectate toate condiţiile, la o recuperare completă. 
O modalitate practică de a realiza cura solară este de a lăsa la soare granule de polen, timp de câteva ore, urmând a fi consumate ulterior. De asemenea, terapia cu lumină poate fi făcută şi cu lampa Bioptron, cu rezultate chiar foarte bune.
Vezi aici terapia cu lumina  folosind lampa Bioptron  !


Homeopatia şi helioterapia
Trezind puterea sufletului, aceste remedii pot restaura din nou echilibrul organismului fizic.  
Homeopatia este "arta vindecării cu ajutorul sufletului". În acest caz, cel care efectuează vindecarea este sufletul, care este activat cu ajutorul unor agenţi în cantităţi infinitezimale (şi care în doze mari ar deveni toxici). 
În homeopatie nu materia reprezintă principiul activ al remediului, ci spiritualitatea ei. Această spiritualitate nu este foarte diferită de substanţele din care sunt alcătuite sufletele oamenilor şi animalelor. Astfel, dacă o boală conduce la un dezechilibru la acest nivel subtil, remediul homeopatic poate restabili ordinea corectă.
Foarte apropiată de homeopatie este şi helioterapia.
Helioterapia este arta vindecării cu ajutorul Soarelui. Această terapie restaurează echilibrul organismului uman cu ajutorul razelor solare, fie înmagazinate deja în materie, fie direct, prin expunerea organismului bolnav la razele soarelui.

Despre aceste terapii alternative puteţi citi şi aici:
BINEFACERILE TERAPIILOR ALTERNATIVE Recomandări pentru sângele îngroşat
Această boală poate fi remediată cu uşurinţă prin mijloace spirituale, cu ajutorul postului, dacă poate fi respectată o dietă spirituală şi naturală strictă.
În ce constă dieta spirituală ?
În renunţarea la orice fel de enervare, indiferent de motive. Dacă această indicaţie nu e riguros respectată, nu poate fi vorba de nicio îmbunătăţire a stării de sănătate.
Dieta naturală  care însănătoşeşte organismul.
În ceea ce priveşte dieta naturală, aceasta constă dintr-o alimentaţie săracă în grăsimi şi renunţarea totală la băuturile tari. Toate acestea otrăvesc în timp corpul, mai ales în cazul celor care au din naştere sângele îngroşat. Pentru aceştia din urmă cafeaua este cu deosebire toxică, mai ales dacă e foarte tare. Cei care insistă să o bea îşi pot distruge, complet şi fără putinţă de recuperare, întreaga structură a corpului fizic. La fel de dăunătoare sunt dulciurile şi schimbările prea dese în alimentaţie, întrucât contracarează toate transformările benefice produse în corp în perioada de post. 

Fructele proaspete sunt şi ele contraindicate, îndeosebi dacă sunt consumate după masa. Se recomandă consumarea fructelor sub formă de compoturi.
Dieta recomandată ar trebui să includă pâinea din grâu, chiflele bine coapte, apa simplă, laptele degresat, supa proaspătă din legume, care să includă plante precum salvia şi cimbrul, sfecla, ridichile şi, pentru carnivori, carnea de vită, mâncată cu moderaţie. Din când în când, pot să mănânce friptură de viţel şi de miel, pregătită cu puţin vin amestecat cu apă, sau boabe de porumb fierte în supa de carne. Această dietă va îmbunătăţi rapid starea de sănătate a corpului fizic.
 S E R E N A


© Copyright 2015 
Max's concept

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu