Selectati limba dorita

YOGA - PRINCIPII GENERALE


Yoga este un sistem filozofic indian bazat pe o tradiție milenară, cuprinzând exerciții spirituale și fizice (asane) care influențează conștiința și viața sentimentală, exerciții de respirație (pranayama), exerciții de curățare (kryia), diferite poziții ale mâinilor și ale corpului (mudre), precum și exerciții pentru menținerea energiei (bandha). În occident, yoga este foarte raspândită. Yoga încearcă să răspundă la anumite întrebări privind rostul existenței umane: de ce ne-am născut, de unde venim, de ce trăim, ce se va întâmpla cu noi după moarte, din ce se constituie omul și care sunt legăturile sale cu universul. Prin urmare, yoga încearcă să găsească un răspuns referitor atât la existența umană, cât și la aceea a lumii. Yoga este, pe scurt, acea metodă prin care conștiința neliniștită se poate liniști și energiile sale pot fi dirijate într-un sens creativ. Practicantul yoga se numeste yoghin.

Yoga se imparte în două ramuri:
I. Hatha-yoga , sursa sănătății și a fericirii. Acest tip de yoga este cel mai cunoscut în lumea occidentală. Obiectivul său este realizarea echilibrului între energiile solare, masculine (pozitive, yang) și cele lunare, feminine (negative, yin), o stăpânire cât mai perfectă asupra corpului, în vederea dobândirii și păstrării energiei. Prin practicarea anumitor exerciții și a meditației, omul atinge armonia și echilibrul interior.

II. Yoga spirituală, care la rândul ei se împarte în:
 1. Raja-yoga sau "calea regală" - yoga prin care omul se contopește cu Conștiința Cosmică.
 2. Karma-yoga - yoga legăturii cu divinitatea prin acțiunea involuntară, în cursul căreia roadele faptelor noastre sunt oferite lui Dumnezeu.
 3. Bhakti-yoga - yoga altruismului, a iubirii universale și a devotamentului față de Făuritorul lumii.
 4. Dhyana-yoga - trezirea și dezvoltarea capacității de a face diferența între rău și bine, unirea cu energiile superioare ale conștiinței.
 5. Mantra-yoga - ameliorarea dezvoltării spirituale prin rostirea anumitor silabe sfinte (mantre) și rugăciuni în limba sanscrită.
 6. Kundalini-yoga - conform tradiției yoga, în corpul nostru există centre de energie, așa-numitele chakre. Funcționarea armonioasă a acestor chakre are efecte benefice asupra sănătății noastre mintale și fizice. De aceea, obiectivul kundalini-yoga este  trezirea energiei vitale numită Kundalini și reprezentată de obicei ca un șarpe care, în stare latentă, este încolăcit la baza coloanei vertebrale, în chakra rădăcinii - Muladhara, și ridicarea acesteia din partea inferioară a coloanei vertebrale, în vederea atingerii unui nivel superior al conștiinței, trecând prin toate chakrele și ieșind prin chakra coroanei- Sahasrara.
Sistemele yoga enumerate nu sunt legate de niciun fel de religie. Oricine poate sa le exerseze cu succes, fără să-i fie teamă că va fi obligat să accepte anumite concepții diferite de opinia lui religioasă sau nereligioasă.
Primul document scris care vorbește despre yoga este Yoga Sutra (Știința sufletului), un manual de yoga aparținând filozofului Patanjali (în limba sanscrită, "sutra" înseamnă "principiu, metodă"), care datează de la începutul secolului al IV-lea î.Ch. Este prezentarea cea mai veche și mai detaliată, până în zilele noastre, a ramurii spirituale a yoga. "Yoga Sutra" descrie foarte concis, dar numai principial, teoriile principale ale practicii yoga. Aceste pricipii și teorii nu sunt însă de ajuns pentru însușirea filozofiei yoga, ele fiind numai un ghid general pentru cel care vrea să practice yoga. Particularitatea cea mai interesantă a practicii yoga este că, în conformitate cu învățămintele sale, cunoașterea adevărată se poate dobândi numai de la un maestru. Pe acest fapt se bazează tradiția maestru - ucenic, existentă și în zilele noastre în India.
Conform acestei cărți, yoga se constituie din opt părți, care poartă și denumirea de ashtanga:
 • Yama - principiile universale morale, care sunt independente de credința religioasă, de epocă și chiar de cultură.
 • Niyama - acțiunile care trebuie evitate, al căror rezultat este curățirea. Cu ajutorul yama si niyama, sentimentele și viciile pot fi aduse sub control. 
 • Asana - (poziții ale corpului) - exersarea asanelor ajută la menținerea sănătă ții corporale. Obiectivul acestor exerciții constă în controlul conștiinței corpului și al corpului în sine.
 • Pranayama (reglarea respirației) - prin aceste exerciții se poate învăța controlul respirației și al conștiintei.
 • Pratyahara - eliberarea conștiinței de sub influența simțurilor, a condițiilor exterioare, cât și a întâmplărilor.
 • Dharana - concentrarea.
 • Dhyana - meditația.
 • Samadhi (adâncirea, aprofundarea) - stare de conștiință atinsă printr-o meditație profundă, contopirea cu obiectul meditației. Exercițiile ultimelor trei trepte se mai numesc  și exercițiile spiritului, yoghinul armonizându-se astfel cu sine și cu Creatorul său.
YAMA - principiile morale universale


Înseamnă, în sens larg, respectarea libertății tuturor ființelor vii și, în același timp, înseamnă iubirea universală. Principiul de evitare a cauzării suferinței nu este numai o interdicție a crimei, ci și o stare de conștiință nonviolentă, care trebuie să se manifeste atât în gânduri, cât și în acțiuni și în vorbe. În același timp, principiul de evitare a cauzării suferinței nu se referă numai la noi și la semenii noștri, ci și la lumea care ne înconjoară, fie cea vie, fie cea a obiectelor. Înseamnă simțul responsabilității, respectul și iubirea față de flora și fauna care ne înconjoară, precum și ocrotirea echilibrului ecologic al Terrei.

Satya - fidelitatea față de adevăr, sinceritatea, credibilitatea

Trebuie să spunem întotdeauna ce credem că este adevărat, prin cuvinte prietenoase, amabile și să nu obligăm pe alții să ne accepte părerea sau sentimentele. Este important să învățăm să nu vedem "numai propriul nostru adevar", ci să luăm în calcul și punctul de vedere al altora. Trebuie să facem efortul să observăm adevărul care reprezintă esența unei situații în care ne aflăm, acel adevăr care este deasupra persoanei și care este cel obiectiv.

Asteya - abținerea de la furt

Înseamnă nu numai însușirea bunurilor altor persoane, ci și abuzul de încredere și abuzul în exercitarea funcției. Să le dăm tuturor ceea ce li se cuvine din partea noastră și să nu le răpim nimic din dreptul lor.


Brahmacharya

Brahma - creator al lui Dumnezeu sau una dintre ipostazele trinității hinduse. Persoana care practică barhmacharya este cumpătată și chiar abstinentp din punct de vedere sexual.

Aparigraha - evitarea avidității

Într-un sens mai larg, înseamnă credința că totul va ajunge la noi la timpul potrivit. La nivel mental, aparigraha poate să se refere și la relațiile interumane. Potrivit filozofiei yoga, nu trebuie să profităm de oameni, să încercăm să-i facem sclavii dorințelor noastre. Baza legăturilor interumane o constituie respectarea reciprocă a libertăților individuale. Aparigraha se referă și la stăpânirea dorinței de bunuri materiale.

NIYAMA - regulile de comportament individual

Saucha - curățenie, puritate

Prin aceasta se înțelege nu numai curățenia exterioară, ci și curățenia sentimentelor, a cuvintelor, a gândurilor, precum hrana curată. Cei care doresc să practice și partea spirituală din yoga vor trebui cu timpul să treacă la un mod de viață vegetarian, care le va permite dezvoltarea spirituală continuă. 

Santosha - stare de mulțumire, liniște

Starea de mulțumire și starea de liniște sunt stări de conștiință, care permit atingerea unei stări de fericire maximă yoghinului.

Tapas - a arde, a îndura durerea

Se referă la austeritatea cu care se poate face față existenței. Tapas înseamnă un efort susținut pentru atingerea unui obiectiv de viață prin practicarea autostăpânirii.

Svadhyaya - perfecționarea propriei persoane

Cunoștințele spirituale și învățămintele din cărțile sfinte ajută la rezolvarea problemelor, a greutăților care apar pe parcursul vieții.

Ishvarapranidhara - oferirea faptelor și dorințelor noastre Creatorului.

ASANA 


Asanele sunt exerciții corporale, fizice, care ajută la menținerea sănătății mentale și fizice. Deci asana este a treia componentă a yoga și presupune să ne odihnim într-o poziție dată a corpului (asana). Ea ajută la constituirea și consolidarea sănătății mentale și fizice, reduce senzația de oboseală, liniștește nervii.

PRANAYAMA - regularizarea respirației, exerciții de respirație, știința respirației

Cuvântul "prana" înseamnă respirație, forță de viață, energie. Obiectivul este realizarea ritmului corect al unei respirații adânci și liniștite. Pranayama întărește sistemul respirator, liniștește sistemul nervos și ajută la concentrare. Unul dintre obiectivele de bază în yoga este controlarea și liniștirea conștiinței, pentru că prin controlarea respirației se poate realiza și controlul conștiintei. Sentimentele au efecte asupra ritmului respirației și prin controlul voit al respiratiei se pot controla mișcările, schimbările stărilor de spirit.

PRATYAHARA - controlul simțurilor 

Înseamnă și controlul asupra organelor de simț. Cele cinci simțuri: văzul, auzul, mirosul, gustul și pipăitul, sunt influențate permanent de lumea exterioară. Pranayama ajută la realizarea controlului minții, pentru concentrare, deoarece prin exercitarea acesteia se opreste schimbarea continuă a spiritului (a minții), între lumea exterioară și cea interioară. Pe parcursul pratyahara, senzațiile simțurilor sunt receptate de conștiință, dar nu sunt analizate, nu se induc gânduri ori sentimente în legaturî cu ele, așa că mintea se liniștește și se realizează dharana.

DHARANA - concentrarea sau centralizarea 

Dharana este primul nivel al meditației. Pe parcursul dharanei, atenția se îndreaptă către un singur obiect ales. Acest proces este retrăit și în cursul activităților de zi cu zi, când "ne scufundăm, ne adâncim" într-o activitate anume sau cu ocazia citirii. Acest lucru intervine într-un mod spontan, nu este ceva voluntar. În cursul dharanei, pot interveni intreruperi repetate ale atenției.

DHYANA - meditația

Când atenția, în urma exersărilor repetate, devine continuă și suntem capabili să ne concentrăm un timp mai îndelungat asupra unui anumit lucru, atunci intervine starea meditației dhyana. În această stare de conștiință, gândurile se liniștesc și nu apar altele - suntem în prezent, ACUM.

SAMADHI - adâncirea, scufundarea

Pentru ca dhyana să se transforme în samadhi, nu trebuie să ne folosim de nicio altă tehnica nouă. În mod obișnuit, aceste stări nu pot fi descrise cu exactitate, nici percepute ca atare. Samadhi este starea de adâncire totală, perfectă, cursul meditației și obiectul ei nemaideosebindu-se. În această stare, cel care practică yoga face cunoștință cu pacea interioară, cu fericirea și unitatea perfectă cu Făuritorul.

EXERCIȚII DE CURĂȚARE - Kriya Yoga

În yoga, exercițiile de purificare au un rol important. Denumirea lor în limba sanscrită este kriya. Exercițiile de purificare mentală sunt denumite kriya mentală, ele dezvoltând serios personalitatea și producând schimbări în psihicul și în conștiința practicanților. Exersarea acestora nu este recomandată fără îndrumarea unui conducător experimentat. Exercițiile de purificare din hatha-yoga poartă și denumirea de satkarma, ele având efecte puternice de întărire a sănătății, efecte de eliminare a toxinelor și efecte energizante. Prezentarea lor succintă are ca scop o deschidere mai profundă spre această ramură a yoga. Pentru a avea rezultatele scontate, trebuie să respectați întocmai indicațiile date. Este o regulă foarte strictă. 

Exercițiile kriya de purificare includ: 


 • Tratak kriya - concentrarea privirii asupra unui punct sau obiect strălucitor; 
 • Neti - curățarea cavității nazale; 
 • Dhauti - curățarea faringelui, a stomacului și esofagului; 
 • Bhasti - curățarea intestinului gros cu apă; 
 • Karpalabhati - respirație pufăitoare; 
 • Agnisar kriya - exercițiu de respirație care activează focul digestiv; 
 • Nauli kriya- exercițiu de respirație cu efecte de vitalizare și prelungire a vieții. 

TRATAK KRYA
Noțiunea de tratak se referă la concentrarea privirii asupra unui punct sau a unui obiect strălucitor, care se află în fața unui fundal întunecat, închis. În acest scop, putem să folosim o lumânare sau o candelă. Exercițiile de tratak reprezintă cel mai simplu exercițiu pentru relaxarea spiritului (minții). Ele activează suprafețe mai adânci ale creierului și induc o schimbare sentimentală. "Curăță" mintea, o liniștesc, asigură pacea și curățenia interioară, ameliorează și îmbunătățesc vederea. Dacă se fac exerciții timp îndelungat, se pot observa și efecte mai profunde și se poate ajunge la instaurarea stării de meditație. Gândurile stimulează scoarța cerebrală. Prin acțiunea exercițiilor tratak, activitatea scoarței cerebrale scade, semnalele care provin din straturi mai adânci se accentuează și se instalează "starea fără gânduri". Exercițiile sunt efectuate corect dacă, după terminarea lor, nu suntem obosiți, nu simțim o stare de somnolență, ci ne simțim proaspeți și vioi.

Exercițiile tratak nu sunt recomandate în cazul în care cel care le face este obosit.

Exersarea tratakului

Flacăra lumânării trebuie să fie la aproximativ un metru distanță de nivelul ochiului. Înregistrați pe un casetofon textul de mai jos și respectați întocmai recomandările următoare:

Închideți ochii, destindeți-vă corpul, relaxați mușchii și încercați să vă simțiți întregul corp, de la degetele picioarelor și până în vârful capului, să simțiți starea de nemișcare a corpului. Concentrați-vă asupra întregului corp. Acum încercați să vă concentrați asupra punctului aflat între sprâncene.

Deschideți încet ochii și uitați-vă la vârful flăcării timp de un minut, fără să clipiți. Închideți ochii din nou și concentrați-vă asupra acelei flăcări interioare pe care o simțiți în voi. Observați distanța acestei flăcări, culoarea și formele ei. Deschideți încet ochii și uitați-vă la flacără timp de un minut, fără să clipiți.

Acum închideți ochii din nou și concentrați-vă asupra flăcării interioare. În acest spațiu interior, de un albastru profund, există o flacără minunată. Concentrați-vă asupra acestei flăcări interioare, fără a depune efort, urmăriți-i cu atenție forma și culoarea și observați distanța la care vă aflați față de această flacără.

Deschideți încet ochii și uitați-vă la flacără timp de un minut, fără să clipiți. Închideți din nou ochii și concentrați-vă asupra spațiului interior și asupra flăcării interioare. Flacăra apare în chakra Ajna. Lăsați să se extindă flacăra în interiorul ființei  voastre, lăsați ca razele sale să strălucească în toate direcțiile.

Bineînțeles că flacăra nu este una materială, palpabilă, ci una imaginară, pe care o vedem cu ochii minții. 

Notă: Chakrele sunt centrele de energie ale corpului, dar şi niveluri ale conştiinţei. Meditaţia izvorăşte dintr-o necesitate interioară, vine de la sine, nu se poate executa la comandă. Pentru a ajunge în această stare, trebuie îndeplinite anumite condiţii, atât fizice, cât şi psihice şi spirituale.  

Pe această temă mai puteţi citi şi:

                                                     

                            S E R E N
Max's concept.

© Copyright 2015 MAX'S CONCEPT

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu