Selectati limba dorita

MEDICINA AYURVEDICA - PRINCIPII DE BAZAAyurveda este un sistem de medicină care provine din India, unde este aplicată pe scară largă.Cuvântul provine din limba sanscrită şi înseamnă "ştiinţa vieţii" (ayur - viaţa zilnică; Veda - ştiinţa). Ayurveda este, prin urmare, ştiinţa a cărei aplicare conduce la menţinerea sănătăţii organismului, printr-un permanent apel la elementele naturii .


In imagine : Dhanvatari, zeul asociat Ayurvedei, întrupat ca Visnu, ţinând în mână ierburi medicinale. Un detaliu al unei picturi în miniatură făcută de artistul Lala în Udipur, septembrie, 2004. Sursa: Wikipedia.

Conform estimarilor WHO (Organizatia mondială a sănătăţii), în următorii ani, în Europa, rata folosirii medicamentelor obţinute din plante medicinale va atinge sau chiar va depăşi rata medicamentelor sintetice, care conţin substanţe chimice. Numeroase organizaţii mondiale, precum WHO, UNIDO şi UNESCO, acordă încredere sistemelor de vindecare tradiţionale, printre care şi Ayurvedei. WHO a recunoscut eficacitatea medicinei ayurvedice în prevenirea bolilor, promovînd folosirea medicamentelor preparate din materii prime naturale.

În Europa există mai mult de 2800 de medici specialişti în Ayurveda, iar în Anglia există încă din 1999 un curs de formare de patru ani pentru medici Ayurveda. Luând în considerare doar în Europa, putem constata că acea parte a Ayurvedei care se ocupă de prevenirea bolilor poate fi des întâlnită în ofertele de tratament din numeroase centre de medicină şi staţiuni balneoclimaterice. Au fost înfiinţate cîteva organizaţii care se ocupă cu cercetarea şi aplicarea medicinei Ayurvedice, printre care : Societatea Europeană pentru Ayurveda (European Society for Ayurveda) sau Asociaţia Internaţională de Ayurveda şi Medicină Naturistă (International Association for Ayurveda). Considerată mult timp o ştiinţă ezoterică, Ayurveda se preocupă de orice aspect al vieţii umane , fiind de fapt un ghid pentru persoanele care îşi doresc mai multă linişte şi armonie în existenţa lor. Metoda începe să prindă teren chiar şi la noi, dovadă fiind numărul crescând de publicaţii din acest domeniu. În Europa occidentală, principiul de bază al medicinei ayurvedice stipulează că tratamentele complexe pot fi aplicate doar de medici specializaţi în acest tip de medicină.

Prevenirea bolilor în Ayurveda

Prevenirea bolilor poate fi considerată prevenţie în adevăratul sens al cuvântului dacă în viaţa de zi cu zi acordăm atenţia necesară alimentaţiei, exerciţiilor fizice, odihnei, etc., ayurveda oferindu-ne instrucţiuni exacte, individuale, despre modul în care ne putem menţine sănătatea. Principiile de bază şi prescripţiile medicinei Ayurvedice sunt în deplină conformitate cu concepţiile cele mai moderne, dar în ayurveda toate prescripţiile sunt individuale: atât cele legate de alimentaţie, de folosire a plantelor medicinale, cât şi cele referitoare la exerciţii fizice, de relaxare, la tratamentele de menţinere a sănătăţii,etc. Pentru fiecare dintre noi este util să cunoaştem şi să aplicăm toate aceste principii, care sunt promovate şi de WHO. Ayurveda se ocupă în primul rând de corpul uman, de funcţionarea acestuia, ea nefiind de fapt o ştiinţă spirituală, religioasă, ci una exactă.

Civilizaţia Indiană a apărut în urmă cu circa 4500 de ani în valea râului Sarasvati, iar începând cu aproximativ 1900 î.Ch. ea s-a stabilit în partea de est a fluviului Gange, perioadă în care medicina, yoga, cosmologia indiană, filozofia şi religia, nu se diferenţiau în mod semnificativ. Mai târziu, celebrul medic Vagbhata a rezumat toate cunoştinţele de atunci în două tratate : "Astanga Hrdaya" si "Astanga Samgraha". Opera lui poate fi considerată una de referinţă, conţinând referiri atât la medicina internă, diagnoză, farmaceutică, cât si la toate celelalte părţi importante ale Ayurvedei. În forma sa scrisă, opera lui Vagbhata s-a păstrat până în zilele noastre.

Anatomia Ayurvedica
Printre obiectivele medicinei Ayurveda există şi acela de a reduce, în măsura posibilităţilor, factorii declanşatori ai bolilor, de a-i elimina, precum şi acela de a stopa schimbările nefavorabile apărute în organism. 
Medicina Ayurveda acoperă, din punct de vedere fizic, mental, sentimental, spiritual şi psihic, toate aspectele sănătăţii, cu toate că, în prim plan, aceasta serveşte vindecării bolilor psihicului şi organismului.
Pentru a înţelege şi aplica medicina ayurvedică în viaţa de zi cu zi, este extrem de important să înţelegem construcţia corpului omenesc şi funcţionarea sa din punct de vedere al Ayurvedei. Înţelegerea greşită atrage după sine concluzii şi aplicări incorecte, care, în loc să ajute, dăuneaza grav sănătăţii.

Condiţia de bază a înţelegerii corecte a medicinei ayurvedice este să înţelegem mentalitatea indiană, precum şi să cunoaştem sensul precis al expresiilor sanscrite.
"Cum e sus aşa e şi jos" - acest principiu cunoscut şi de religia creştină : "Precum în cer aşa şi pe Pământ", se spune în "Tatăl nostru", rugăciunea de bază a creştinismului. Acesta nu este doar un punct de vedere în Ayurveda, ci schiţează pas cu pas construcţia cosmosului şi implicit a omului, definind acele legi universal valabile care funcţionează la fel atât în cazul formelor de viaţă în cosmos , cât şi în cazul celor de pe pământ, indiferent de spaţiul şi timpul la care ne gândim.
Potrivit reglementarilor Ministerului Sănătăţii din India, instruirea medicilor Ayurveda cuprinde următoarele domenii :
 •  principiile de bază ale Ayurvedei, 
 • operele de bază ale Ayurvedei, 
 • anatomia, 
 • fiziologia, 
 • substanţele cu efecte benefice şi farmacologia, 
 • aplicarea metalelor şi a mineralelor în farmacie,
 • farmaceutica, 
 • obstetrica, 
 • pediatria, 
 • ginecologia, 
 • medicina socială şi preventivă, 
 • medicina internă, 
 • patologia, 
 • chirurgia, 
 • tratamente ale capului şi oftalmologia, 
 • psihiatria şi 
 • alte tipuri de tratamente.
Imaginea lumii, din punctul de vedere al medicinei Ayurveda, este fundamentată pe filozofia Samkhya şi aplicată în sfera biologică a vieţii. În această viziune, nu numai construcţia, funcţionarea cosmosului - incluzând toate formele vieţii - devine absolut clară şi logică, ci şi cea a corpului omenesc şi a minţii umane.

Potrivit Ayurvedei, existenţa oricărui om este considerată o circumstanţă psiho-biologică individuală, care începe din momentul conceperii, când se amestecă în proporţii unice trei gune (gunas) : sattva, rajas si tamas şi cinci elemente primordiale : eter, aer, foc, apă şi pământ. 

Purusha (conştiinţa pură)
Potrivit filozofiei indiene şi Ayurvedei, individul este în mod esenţial conştiinţă. Aceasta, numită Purusha (se poate traduce prin "spirit" sau "conştiinţă pură"), este considerată a fi matricea întregului univers şi este alcătuită din trei componente:
 • Prakriti - compus din tri-guna, adică trei calităţi: caracterul, constituţia fizică şi dispoziţia unei persoane;
 • Mahat - intelectualitatea sau inteligenţa;
 • Ahamkara - ego-ul, conştiinţa de sine.
În funcţie de cele trei gune (Sattva, Rajas şi Tamas), putem defini trei ego-uri (Ahamkara) diferite. 
Existenţa cosmosului presupune existenţa a două esenţe: materială şi nematerială.
Materia face posibilă apariţia formelor exterioare ale lucrurilor, în timp ce factorul nematerial alcătuieşte esenţa interioară a acestora. "Pietrele de temelie", cele cinci elemente primordiale (Pancha Mahabhutas), reprezintă partea măsurabilă a lucrurilor, iar cele nemateriale se referă la semnificaţia lor.
Tri-guna
Natura primitivă sau primordială (Prakriti) cuprinde toate formele genezei. Acestea se manifestă prin cele trei calităţi principale (tri-guna). Cele trei gune nu sunt de origine materială, ci reprezintă principiile universale ascunse în toate obiectele existente în cosmos (inclusiv omul).
Cele trei gune sunt:
 • Sattva - este cunoaşterea, inteligenţa, tot ceea este pur şi rafinat (sat înseamnă fiinţa reală, existenţa sa desăvârşită).
 • Rajas (rajas - putere activă, motivaţională) este energia motivantă, activitatea, mişcarea.
 • Tamas (tamas - putere pasivă, nimicitoare) este inerţia care menţine lucrurile, rezistenţa la schimbare, greutatea, imobilitatea.
Nefiind de natură materială, gunele nu au forme. Existenţa lor poate fi dedusă doar din efectul lor. Cele trei gune se află într-o continuă interacţiune, amestecându-se permanent între ele. Ele se manifestă în oameni prin intermediul temperamentului, al atitudinii. Combinaţia gunelor din noi defineşte nivelul şi dezvoltarea conştiinţei noastre (sattva), evoluţia ego-ului (rajas) sau stagnarea noastră (tamas). Cele trei gune sunt prezente în spatele tuturor gândurilor, acţiunilor, al înţelegerii lucrurilor şi al motivaţiilor.
Ayurveda foloseste cele trei gune pentru a defini caracterul mental al individului. În general, în firea noastră una din cele trei gune e dominantă, aceasta definind starea noastră mentală.

Pancha Mahabhutas - cele cinci elemente primordiale : eter, aer, foc, apă, pământ.
In sanscrită, "pancha" înseamnă cinci, "maha" înseamnă mare iar "bhuta" - element.
Cele cinci elemente primordiale fac trimitere la cele cinci stări ale materiei: eterică ( spaţiu/eter - Akash), gazoasă (vânt/aer, adică Vayu), radiantă (foc, adica Tejas), lumina (Tejas), coeziunea (Jala) si densitatea (Prthvi). 
Aşadar, orice lucru existent în lume este construit din materia primordială, iar gunele se referă la calitatea lor. Mai pe înţelesul tuturor, cele cinci materii primordiale reprezintă lutul din care e făcut vasul, forma lui (desigur, la figurativ), iar gunele definesc dacă vasul este frumos, urât, fragil sau masiv.  
Elementele primordiale se referă la caracterul cantitativ (masură, formă), în timp ce gunele se referă la cel calitativ.
Elementele primordiale au caracteristici aparte, care se manifestă prin simţurile noastre: eterul este sursa sunetului, aerul sau vântul este asociat cu atingerea, focul cu vederea, apa se dezvoltă prin gust, pământul prin miros. Cele cinci simţuri se manifestă prin cele cinci organe senzitive: urechile, pielea, ochii, limba şi nasul.

Aceste cinci elemente au şi caracteristici secundare, receptate de noi prin piele: non-rezistent (eter), vibraţie (vânt), schimbările temperaturii (foc), umiditate (apă) şi formă (pământ).


Mahabhutas - rolul elementelor primordiale în organism.
 •  Elementul pământ - Prthvi - se manifesta în primul rând prin: oase, păr, unghii, piele, intestin gros si dhatu solid (ţesuturi).
 •  Elementul apă - Jala - se manifestă prin: plasmă, sânge, urină, transpiraţie, flegmă.
 •  Elementul foc - Tejas - se manifestă prin sete, foame, stări de inconştienţă şi prin activitatea sexuală.
 •  Elementul aer - Vayu - se manifestă prin mişcare (inspiraţie şi expiraţie, respiraţie celulară).
 • Elementul eter - Akash - se manifestă prin sentimente (aspiraţii, fobii, iluzii).
Locul elementelor primordiale în organism
 • Elementul pământ: de la genunchi până la tălpi (poziţia corpului).
 • Elementul apă: abdomen, şold, coapse (partea urogenitală).
 • Elementul foc: partea centrală a burţii, zona ombilicului (aparatul digestiv).
 • Elementul aer: inima, toracele, mâinile (centrul aparatului respirator şi circulator).
 • Elementul eter: capul, mintea, simţurile.
Cosmosul îşi are originea în trilogia primordială a energiei, luminii şi materiei. Ştiinţa le consideră ca forţe fizice ce guvernează lumea exterioară. Conform Ayurvedei şi viziunii indiene, acestea sunt forţe ale conştiinţei. Din energie provine forţa vitală, originea minţii este lumina, în schimb materia stă la baza corpului.
Energia şi viaţa - acţionează prin elementul primordial aer (Vayu).
Lumina şi inteligenţa - acţionează prin elementul primordial foc (Tejas).
Materia - este dominată de elementul primordial apa (Jala).
Aceste trei forţe impregnate de prana (forţa vitală), dau viaţă celor trei dosha (tri-dosha): Vata, Pita si Kapha, considerate a fi cele trei umori de bază ale organismului:
 • Vata dosha - este un principiu al mişcării, al exprimării, format din eter şi aer; prin urmare, este energia spirituală, aflată la baza mişcărilor biologice; este manifestarea gunei Sattva în organism.
 • Pitta dosha - format din foc, dă viaţă căldurii, luminii, cu ajutorul cărora se realizează vederea, digestia şi metabolismul; este manifestarea gunei rajas în organism.
 • Kapha dosha - principiu alcătuit din pământ şi apă, este ţesutul vital care conţine, susţine şi alimentează Vata şi Pitta, menţinând rezistenţa organismului; este manifestarea gunei tamas în organism.
Varietatea formelor de viaţă se datorează diferitelor amestecuri dintre cele trei doshe. Cuvântul "dosha", de origine sanscrită, înseamnă "umoare", dar şi "greşeală", cu alte cuvinte se referă şi la factorii cauzatori de boli.
Aceste trei doshe nu sunt substanţe, ci forţe care dirijează activitatea organismului.
 

În fiecare om este dominantă una dintre cele trei doshe, aceasta definind caracterul individual. Tratamentele ayurvedice sunt de fapt tratamente ale acestor doshe. Tot pe diferenţele dintre doshe se bazează şi stabilirea alimentaţiei şi a stilului de viaţă.
Vata este o forţă kinetică, fiind strâns legată de toate tipurile de mişcare şi de sistemul nervos. 
Kapha este principiul energiei potenţiale care controlează structura organismului, iar Pitta poate fi considerată principiul transformării, controlând atât energia kinetică, cât şi energia potenţială a trupului şi a minţii.

VATA
Este dosha primară, forţa kinetică, în strânsă legătură cu sistemul nervos, care îşi are sediul în intestinul gros. Principiul are următoarele caracteristici de bază: este uscat, rece, aspru, variabil, amorf. Simptomele disfuncţiei acestuia sunt: slăbiciune generală, frig, constipaţie, insomnie, probleme nevrotice, dislexii, ameţeli, depresii şi crampe.

PITTA
Este dosha care coordonează toate procesele chimice din organism, regăsindu-se în intestine, stomac, ficat şi sânge. Principiul este uşor uleios, ascuţit, fierbinte, uşor, cu miros neplăcut, abil, plat. În cazul funcţionării necorespunzătoare, apar următoarele simptome: probleme oftalmologice, disfuncţii olfactive, arsuri, ulcer, insomnii, probleme ale ficatului, temperatură, inflamaţii, aciditate, transpiraţie abundenţă.

KAPHA
Este dosha care îşi are sediul primar în stomac, menţinând lucrurile în stare solidă. Este umed, rece, greu, obtuz, lipicios, moale, nemişcat. Dezechilibrul de tip Kapha se manifestă prin edeme, supraponderabilitate, umflături ale glandelor.

Fiecare din cele trei doshe are cinci subdoshe, localizate în diferitele părţi ale corpului uman şi cu funcţii variate.
Vata dosha are următoarele subdoshe: Prana, Udana, Samana, Vyana, Apana.
Pitta are subdoshele: Sadhaka Pitta, Alochaka Pitta, Pachaka Pitta, Bhrajaka Pitta, Ranjaka Pitta.

Kapha are subdoshele: Tarpaka dosha, Bodhaka Kapha, Kledaka Kapha, Slesaka Kapha, Avalambaka Kapha.

Medicina Ayurveda stabileşte structura corpului din perspectiva a trei sisteme de bază: dosha, dhatu şi mala.
Dosha - este pricipiul care construieşte, organizează şi controlează structura corpului.
Dhatu-urile (în sanscrită, dhatu - element constructiv) sunt acele substanţe şi structuri păstrate în organism. Nu trebuie confundate cu ţesuturile.
Malas - sunt reziduurile corpului, ele fiind de trei tipuri: Purisa (excremente), Mutra (urina), Sweda (transpiraţie).

Cheia sănătăţii în Ayurveda este procesul digestiv (şi nu numai digerarea alimentelor, ci şi a impresiilor mentale şi sentimentale), simbolizat de Agni, focul digestiv, care este de patru feluri: Agni ridicat, Agni scazut, Agni instabil, Agni armonios.

Ayurveda deosebeste deci patru etape în digestie:
 1. Agni ridicat - rezultatul unei Pitta ridicate. Simptomele sunt: poftă de mâncare foarte mare, circulaţie puternică, scaune frecvente, aproape diareice. Rezistenţa la boli este bună, dar dacă apare vreo boală, aceasta de regulă este gravă.
 2. Agni scăzut - rezultatul unor probleme Kapha. Pofta este slabă, metabolismul lent, iar individul se îngraşă chiar dacă mănâncă foarte puţin. Agni-ul scăzut duce la mucozitate ridicată, circulaţia devine slabă, iar răcelile sunt frecvente.
 3. Agni instabil - este specific caracterului Vata, a cărui poftă este când mare, când mică, persoana respectivă mâncând dezorganizat şi incorect. Circulaţia este instabilă, se acumulează gaze în intestinul gros şi este frecventă constipaţia. Rezistenţa la boli variază.
 4. Agni armonios - pofta este normală, alimentaţia este corectă, echilibrată, activitatea intestinală este normală, ca şi eliminarea. Dacă  aparatul nostru digestiv funcţionează normal, putem observa următoarele lucruri: 

* după ce mâncăm cantitatea necesară de alimente, nu avem  senzaţii neplăcute;
* după masă nu se produc gaze în intestine;
* nu ne e foame dupa 1-2 ore;
* avem scaun în mod regulat, în cantitate normală;
* excrementele sunt normale, fără alimente nedigerate şi nu au miros prea neplăcut;
* ne este foame la orele obişnuite de masă.

Dacă unul din elementele enumerate lipseşte, atunci digestia nu e corespunzătoare.
Digestia fizică necorespunzătoare are afect asupra "digestiei" lucrurilor mentale şi viceversa. Conform Ayurvedei, este mai uşor şi mai simplu de stabilizat digestia fizică, fapt pentru care acesteia trebuie să-i acordăm atenţie în primul rând. Dacă digestia şi excreţia sunt în regulă, atunci se poate trece la rezolvarea problemelor mentale.

Problemele digestive pot apărea datorită disfuncţiei oricărei doshe. Pe baza simptomelor, se poate stabili cu exactitate acea dosha a cărei acumulare cauzează problema respectivă.

Acumularea de Vata dosha cauzează probleme în intestinul gros. Aceste probleme pot fi: constipaţii, alternate cu diaree, fiind frecventă apariţia gazelor intestinale. Alternanţa este specifică simptomelor, ceea ce este o particularitate pentru Vata dosha.

Simptomele acumularii de Pitta dosha sunt de regulă probleme intestinale, cu diaree frecventă. Pe lângă acestea, mai apar senzaţii de arsuri (căldură în zona inimii sau a rectului).

Acumularea de Kapha dosha produce probleme în stomac, deoarece acesta este sediul ei. În această categorie intră lipsa poftei de mâncare, senzaţia de greutate şi de apăsare în zona stomacului, acumularea salivei în gură, precum şi îngreunarea membrelor. Este frecventă şi constipaţia.

Dacă dosha acumulată nu este tratată timp îndelungat, aceasta va duce la alterarea celorlalte două doshe. 
După o vreme, dosha acumulată îşi părăseşte sediul, începând să migreze prin corp, pentru ca mai târziu să se "stabilească" în zonele mai sensibile ale corpului. Aici, după puţin timp, cauzează probleme, simptome care pot deveni cronice: ulcer, tuse cronică, febră, gripă, diaree ... 
Prin urmare, putem combate cu succes bolile numai dacă individualizăm reglementarea nutriţiei şi restabilim digestia. În caz contrar, boala revine sau apare sub o altă formă.

Prin urmare, ordinea tratamentelor este urmatoarea:
1. anihilarea factorilor declanşatori;
2. tratarea doshei acumulate;
3. armonizarea doshelor;
4. reglarea focului digestiv (agni);
5. în final, prin tratamentul Rasayana, se reface echilibrul corpului.

În procesul de tratament , un rol important joacă credinţa că ne vom face bine, ca viaţa noastră are sens.


Credinţa se află în strânsă legătură cu Rasa dhatu (plasma), care este legată de identitatea personală (Ahamkara). Atunci când credinţa, identitatea, încrederea în sine sunt puternice, devine mai puternic si Rasa dhatu, izvorul tuturor dhatu-urilor, care se află în strânsă legătură şi cu Odjas. Neîncrederea, lipsa speranţei, lipsa credinţei, sunt nocive şi pun în pericol sănătatea, sistemul imunitar şi procesul de vindecare.


În prezent, se vorbeşte mult despre alimentaţia sănătoasă, care are o importanţă deosebită şi în concepţia Ayurvedei. Pentru ca alimentaţia noastră să fie echilibrată, corespunzătoare caracterului nostru dosha, ne pot ajuta diferitele informaţii găsite în cărţi; mai puţin însă găsim cele referitoare la importanţa aromelor în alimentaţie şi digestie.

În procesul digestiv, diferitele arome sunt asimilate în ordinea următoare:
 • mai întâi este digerat dulcele;
 • urmează alimentele sărate, care în gură şi în stomac sunt transformate în dulce;
 • acrul este digerat atunci când alimentele ajung în intestine;
 • aromele puternice, iuţi, sunt digerate în intestinul gros;
 • amarul este digerat ultimul, aceste arome (amare) încheind procesul digestiv şi ajutând la formarea excrementelor.
Astfel, ar fi logic, deşi contrar obiceiurilor noastre, să mâncăm mai întâi ceva dulce. Dacă alimentele dulci sunt mâncate la sfârşitul mesei, acestea încetinesc procesul digestiv, o parte din alimente rămânând nedigerate, putând începe astfel să fermenteze. Alimentele digerate în mod necorespunzător devin ama (toxine). 
Acumularea de ama este semnalată de amorfitatea excrementelor, mirosul neplăcut al gurii şi depunerile pe limbă. 

Dacă digestia este defectuoasă şi se acumulează şi ama, atunci:
 • în cazul caracterulu Kapha, ama se acumuleaza în stomac, de aici se extinde spre plămâni şi limfă, provocând maladii de tip Kapha;
 • la indivizii cu caracter Pitta, ama se acumulează împreună cu acizii în intestine, de unde se extinde spre ficat şi sânge, cauzând boli de tip Pitta;
 • la cei cu caracter Vata, ama se acumulează împreună cu gazele în intestinul gros, de unde se extinde spre oase şi ţesuturile nervoase şi provoacă boli de tip Vata.

Stabilirea constituţiei individuale

Ayurveda cunoaşte şapte tipuri de constituţii:
Vata, Pitta, Kapha, Vata-Pitta, Pitta-Kapha, Vata-Kapha si Vata-Pitta-Kapha.

Caracterul Vata
Oamenii cu caracterul predominant Vata sunt de obicei foarte slabi, fiind nevoie de un efort îndelungat ca să adune ceva kilograme, chiar şi în cazul în care mănâncă mult. Umerii şi şoldurile lor sunt înguste, iar articulaţiile le trosnesc. Au o piele uscată, nehidratată, mai curând rece, dispusă la crăpare şi cojire, părul lor este uscat, aspru, creţ, sunt friguroşi, au o proastă circulaţie a sângelui (în special în membre), au o transpiraţie redusă, le place să facă plajă şi suferă frecvent de constipaţie. Sunt foarte agitaţi, îngrijoraţi, nehotărâţi, în permanenţă încordaţi, pofta lor este instabilă, la fel şi modul lor de viaţă, nivelul lor de energie variind considerabil, la fel şi preocupările lor. Au probleme frecvente cu somnul, adorm ori se trezesc greu sau suferă de insomnie si suportă mai greu durerile.

Caracterul Pitta
Este caracteristic unei individualităţi pregnante, intensive, calde, plăcute şi iritabile. În general sunt de înălţime medie, au greutate normală, pe care o pot menţine cu mare uşurinţă între limite. Au o piele mai deschisă, roz sau roşiatică, sensibilă la soare, care se înroşeşte chiar şi după puţină mişcare, se pârlesc uşor, după care pe pielea lor apar pistrui şi pete. Transpiră cu uşurinţă şi din abundenţă, au poftă de mâncare, nu sar peste mese, le plac toate felurile de mâncare, au o digestie rapidă, scaune moi sau chiar o permanentă diaree uşoară. Au o puternică capacitate de concepere, dar o memorie de durată medie. Nu le plac oamenii mai puţin inteligenţi, sunt nerăbdători, activi, chiar maniaci. Dorm bine. Sunt personalităţi puternice, le place să rivalizeze cu alţii.

Caracterul Kapha
Persoanele de acest tip au o constituţie atletică, dar se îngraşă foarte uşor, fiind predispuşi la supraponderabilitate şi slăbind cu mare greutate. Sunt foarte sănătoase, nu simt foamea aşa de tare ca persoanele cu Vata sau Pitta predominante. Supraponderabilitatea le caracterizează şi din punct de vedere sentimental. Dorm adânc şi au nevoie de 8 ore de somn. Manifestă dorinţe mai intense, sunt stabile, echilibrate, lente. Se ataşează uşor, devin cu uşurinţă pline de sine, nu le plac schimbările frecvente, au nevoie de stabilitate. După cum caracterul Vata are nevoie de echilibru, iar cel Pitta de relaxare, caracterul Kapha are nevoie de stimulare continuă.

Caracterul Vata-Pitta
Persoanele de acest tip se caracterizează printr-o circulaţie lentă a sângelui şi au nevoie de căldură (Vata), dar nu suportă timp îndelungat vremea caldă (Pitta). Sub efectul Pitta le place să mănânce, dar digeră cu greu o cantitate mare de alimente (caracteristica Vata). Dacă doshele caracterului Vata-Pitta funcţionează nearmonios, îngrijorarea Vata şi furia Pitta duc la un nivel ridicat de stres. Datorită aspectului Pitta, aceste persoane au tendinţa de dominare, iar aspectului Vata i se datorează neîncrederea în sine. În cazul armoniei dintre cele două aspecte, originalitatea Vata se completează în mod corespunzător cu competenţa Pitta şi cu capacitatea acesteia de a materializa teoria în practică. Deci caracterul Vata-Pitta trebuie să tindă spre realizarea unui echilibru interior între calităţile celor doua doshe. Tot ceea ce este dulce (Kapha) are un efect stabilizator.

Caracterul Pitta-Kapha
Oamenii din această grupă fac faţă cel mai uşor problemelor epocii moderne (haos, schimbare continuă...), deoarece dispun de stabilitatea Kapha şi de capacitatea de acomodare Pitta. Majoritatea indivizilor cu o continuitate în toate domeniile vieţii aparţin acestui tip de caracter. Metabolismul activ Pitta este completat de stabilitatea Kapha, deci tipul Kapha-Pitta este de regulă sănătos. Furia Pitta este reglementată de perseverenţa şi fidelitatea Kapha. Combinaţia celor două calităţi face posibil ca oamenii Kapha-Pitta să suporte mai uşor schimbările extreme de temperatură, căldura mare sau frigul puternic. Probleme de sănătate pot rezulta din faptul că amândouă doshele sunt de tip "uleios". În ceea ce priveşte trăsăturile negative, aroganţa Pitta, amestecată cu o încredere exagerată în sine (Kapha), face ca persoanele de acest tip să fie greu suportate ca parteneri de viaţă. Pentru a realiza o stare de armonie, e nevoie de alimente cu efect de uscare, de plante medicinale amare. De asemenea, poate ajuta şi meditaţia.

Caracterul Vata-Kapha
Ambele doshe sunt de natură rece, dar caracterul Vata-Kapha nu are nevoie atât de căldura corporală, cât de cea sentimentală. De regulă, aceşti oameni sunt înalţi, dar structura lor nu e la fel de armonioasă ca cea a persoanelor de tip Pitta. Sub influenţa celor două doshe din caracter, persoanele respective suferă frecvent de probleme digestive, de constipaţie şi de boli ale căilor respiratorii.
Sunt devotaţi, entuziaşti, dar discreţia nu e latura lor forte. Sunt fie sinceri, deschiși, fie enigmatici, închiși. Datorită faptului că doshele Vata şi Kapha se află la poli opuşi (cu excepţia proprietăţii rece), aceşti oameni au caractere complexe şi trebuie să fie atenţi să nu tragă concluzii pripite. Sentimentele profunde ale Kapha sunt în opoziţie cu nevoia de varietate a caracterului Vata, ceea ce face nearmonioasă lumea lor sentimentală.

Numărul oamenilor la care cele trei doshe sunt în continuă dizarmonie (V/P/K) este foarte mic, aceştia fiind foarte sensibili, deci au nevoie de o viaţă echilibrată ca să evite bolile. Din aceasta grupă fac parte, aşadar, indivizi cu mari probleme de sănătate. Sunt foarte puţini si oamenii la care cele trei doshe sunt în perfecta armonie (constituţie echilibrată), aceştia îmbolnăvindu-se foarte rar, doar în cazul stresului prea mare. Majoritatea oamenilor se încadrează însă în cele şase categorii. 

În alegerea răspunsurilor specifice caracterului vostru, este necesar să fiţi realişti şi obiectivi. Răspunsurile trebuie să reflecte realitatea, nu idealurile voastre. Dacă întâmpinaţi greutăţi în stabilirea doshei primare, luaţi în considerare răspunsurile date la următoarele intrebari: structura corporală, culoarea şi luciul pielii, părul, pofta, digestia, visele. Dacă aveţi în continuare probleme, observaţi semnele legate de preferinţele privind starea vremii, dacă vă place mai mult căldura (Vata) sau frigul (Pitta).

SAPTA DHATU (Cele şapte dhatu)
Doshele pot fi considerate izvorul apariţiei maladiilor, iar dhatu-urile, locul unde apar acestea, de aceea poartă şi denumirea de "Dushya", adică "ceea ce se strică". 
Cele mai importante dhatu-uri sunt următoarele şapte:
 • Rasa (plasma);
 • Pakta (sângele, hemoglobina);
 • Mamsa (musculatura);
 • Meda (grăsimea);
 • Asthi (oasele);
 • Majja (măduva şi ţesutul nervos);
 • Shukra şi Artav (sperma şi ovulele).
Ordinea construirii acestora este foarte importantă, deoarece dhatu-urile provin unul din celălalt, în ordinea prezentată. Aceasta înseamnă că, dacă unul din dhatu-uri este defect, se vor altera şi celelalte care îl succed, deoarece ele sunt "produsele" acestuia. Kapha dosha este prezentă în toate dhatu-urile, fiind dominantă în Rasa, Mamsa, Meda, Majja şi Shukra dhatu. Pitta dosha domină în Rakta dhatu, iar Vata dosha în Ashti dhatu. Prin urmare, doshele fac parte din construcţia dhatu-urilor.


MALAS
Sunt reziduurile corpului - substanţe pe care corpul le elimină deoarece nu mai are nevoie de ele, substanţe inutile şi chiar nocive. În fiecare fază a metabolismului, aceste malas sunt scoase din dhatu-uri de către doshe şi eliminate din organism sub formă de excremente, urină, lacrimi, salivă, transpiraţie şi bioxid de carbon. Dacă malas nu sunt eliminate din timp şi în cantitate corespunzătoare, ele afectează activitatea dhatu-urilor, acumulându-se în organism sub formă de toxine şi provoacă diferite boli. 
Aşa cum dhatu-urile nu se pot alimenta şi nu pot secreta reziduurile singure, nici malas nu au capacitatea de a se elimina singure din organism. Aceste sarcini le revin doshelor. Daca ele sunt în echilibru, atunci şi activităţile dhatu-urilor şi ale malas-urilor sunt la unison. Vata are sarcina de a separa, Pitta de a transforma, iar Kapha de a lichefia şi de a menţine coeziunea. Aceste "capacităţi de circulaţie" ale doshelor sunt cunoscute în Ayurveda şi sub denumirea de "dosha gati".
                      
Pentru menţinerea echilibrului, putem consuma anumite allimente și ceaiuri specifice, unele având chiar denumirea de Vata, Pitta sau Kapha.
S E R E N A
 


© Copyright 2015 Max's concept

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu